Användarvillkor


Translation of the English, legally binding Terms of Service

Allmänt

Genom att besöka UngBild.se eller någon av webbplatserna i Youthmedia.eu:s nätverk (nedan gemensamt kallade Ung Bild) förbinder du dig att uppfylla följande användarvillkor (villkor). Dessa villkor kan uppdateras från tid till annan. Endast den senast uppdaterade villkor är giltigt vid tidpunkten för tillträde till platsen. Dessa villkor har översatts från den ursprungliga texten på engelska. I de fall det finns språkliga skillnader som leder till olika rättsliga eller andra effekter, den engelska versionen är den enda bindande. Ung Bild är avsett för att användas av personer som är äldre än 14 år och är du under 18 måste du ha målsmans godkännande. Du inte använda Ung Bild om din nationella lagstiftning förbjuder dig från att göra det. Ansvar för all användning av Ung Bild ligger hos dig eller dina föräldrar eller vårdnadshavare.

Användarkonto

När du registrerar ett konto på Ung Bild godkänner du ge sann, relevant, aktuell och fullständig information om dig själv och andra att hålla dina kontouppgifter aktuell. Ung Bild förbehåller sig rätten att stänga av eller avsluta ditt konto om du inte uppfyller denna skyldighet, särskilt om Ung Bild har skälig grund att misstänka att underlåtenhet att följa ovanstående krav kan äventyra säkerheten eller privatlivet för Ung Bild användare. Om du eller Ung Bild avsluta ditt konto, ditt användarnamn är gratis för alla att använda. Ditt användarnamn, lösenord och konto är personligt och kan inte överlåtas. Du ska inte ut ditt lösenord till någon. Ung Bild kan inte hållas ansvarig för förlust av data, förlust av den personliga information, immateriella kränkningar eller något annat brott mot rättigheter som följer av att du inte följer ovanstående krav. Du accepterar också att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att ditt lösenord och kontoinformation är väl skyddade när jag loggar in och ut ur Ung Bild.

Innehåll

Du förstår att du, och inte Ung Bild, ansvarar för all användning av allt innehåll som du överför genom Ung Bild (t.ex. bilder i alla format, video-liknande grafik, ljud, text eller något annat format och / eller typ) inklusive uppladdning, nedladdning, lägga upp eller på annat sätt. Ung Bild inte utöva kontroll över innehållet som överförs via sina webbplatser eller lagras på dess servrar och det kan inte i något fall hållas ansvarig för olagligt beteende (inklusive innehållet användare ladda upp) eller försummelse av Ung Bild användare. Om du tror att dina immateriella rättigheter eller andra rättigheter har kränkts, kontakta oss med dina kontaktuppgifter och en beskrivning av kränkning, det arbete som har som påstås ha åsidosatts, bevis på dina immateriella rättigheter och dess plats på webbplatsen (t.ex. hyperlänk eller tillräckligt taggar för att hitta arbete). Ung Bild kommer då omgående meddela via e-post den användare som laddat upp det påstått inkräktande materialet ber honom / henne att lämna in en kontrameddelande inom en vecka från meddelandet. Ung Bild kommer inte ta ner allt material före fristens utgång, om inte kränkningen är helt uppenbart. Ung Bild respekterar yttrandefriheten. Men du uttryckligen samtycker till att inte ladda upp, posta, överföra eller på annat sätt tillgängliga:

  • Något som är olagligt, obscent, smädlig eller skadligt för minderåriga oavsett din ålder,
  • Något innehåll som du inte har immateriella rättigheter eller något innehåll som bryter mot någon immateriell äganderätt av en tredje part eller på annat innehåll som är skyddat av lagen under kontraktuella eller ombudsförhållanden (t.ex. affärshemligheter) och som du inte inte har rätt att yppa,
  • Innehåll som kan anses vara skräppost,
  • Innehåll som kan äventyra säkerheten och / eller funktioner av Ung Bild och / eller hårdvara som Ung Bild körs eller kompromiss varje användares kontoinformation och privata uppgifter,
  • Innehåll som bryter mot lokala lagar eller internationell rätt

Underlåtenhet att följa ovanstående krav ger rätt att Ung Bild att stänga av eller avsluta ditt konto och / eller ta bort inkräktande material. Ung Bild är inte skyldig, men enligt lag att ta bort material som värd för det. Du är medveten om att med hjälp av Ung Bild du kan ändå komma igenom innehållet bryter mot dessa bestämmelser eller någon annan bestämmelse i villkor. Du samtycker till att vidta alla rimliga åtgärder för att undvika att komma över sådant innehåll. I vilket fall som helst du ytterligare ATT HÅLLA Ung Bild ofarliga i den utsträckning som tillåts enligt lag från anspråk eller krav från tredje part på grund av eller till följd av innehåll som du skickar in, lägger upp, överför eller på annat sätt i Ung Bild, din användning av Ung Bild eller kränkning av villkor. Du har också förstått att Ung Bild inte erbjuder professionella tjänster, eller material som det bör betraktas som sådan. Ung Bild gör inte anspråk på äganderätt till allt innehåll laddas,, översänts eller på annat sätt görs tillgänglig av användarna. Trots detta Ung Bild förbehåller sig rätten att använda användarnas innehåll, om detta krävs för Ung Bild att följa lagstadgade krav. Att se hur Ung Bild kommer att använda ditt innehåll kan du läsa vår integritetspolicy (längre ner).

Personlig integritet

Ung Bild samlar in personuppgifter när användaren registrerar sig för ett konto, när han uppdateringar hans konto och när han loggar in eller åtkomst till Ung Bild webbplats. Det är att tillåta åtkomst och användning av Ung Bild, för att Ung Bild att leverera på bästa möjliga sätt sina tjänster och för att skydda sina användare. Du har total kontroll över ditt konto så länge du följer gällande lagar och nuvarande villkor. Du kan radera ditt konto och något innehåll som är relaterat till det när du vill genom att helt enkelt efter de åtgärder som måste vidtas i ditt konto webbsida. Ung Bild är att skydda din integritet. Vi kommer inte att dela, sälja, hyra ut, avslöja, handel, publicera eller på annat sätt göra dina privata uppgifter till en tredje part om vi inte har ditt skriftliga medgivande, eller om det inte är nödvändigt för att leverera en begärda tjänsten, eller om inte det krävs enligt lag eller för att uppfylla en rättslig skyldighet. Ung Bild kan dela dina privata data med pålitliga samarbetspartners som arbetar med Ung Bild dock dessa parter inte har någon självständig rätt att dela eller behandla dina privata uppgifter. Ung Bild använder cookies för att identifiera användare och ge dem möjlighet att användaren vissa funktioner. Du kan ställa in din webbläsare att inte acceptera cookies. I så fall vissa funktioner kan vara otillgängliga. Ung Bild gör inte anspråk på äganderätt till allt innehåll laddas,, översänts eller på annat sätt görs tillgänglig av användarna. Ändå ger du Ung Bild en icke-exklusiv, royalty-fri licens att rimligen använda den uppladdade innehållet för att leverera sina tjänster till användare och för marknadsföring och reklam för sina tjänster både i Ung Bild webbplats och i tredje parts webbplatser som och i varje annan form av marknadsföring och reklam för sina tjänster (t.ex. en Ung Bild konkurrens). Bör Ung Bild välja till tredje part reklaminslag, banners eller annat material på sin webbplats, där användaren innehåll visas godkänner du ger ditt samtycke.

Creative Commons-licenser

Något av användaren upplagt innehåll på Ung Bild styrs av Creative Commons-licenser. Endast innehåll som Ung Bild uppmaningarna för att välja ut en Creative Commons-licens styrs av sådana licenser, om inget annat anges av användaren eller Ung Bild. Valet av rätt licens ligger hos användaren. Du är medveten om att innan du väljer en Creative Commons-licens du förstå dess innebörd och konsekvenser. Underlåtenhet att göra detta kan inte leda till någon form av ansvar för Ung Bild. Ung Bild är inte part i licens och ger inga garantier i anslutning till en korrekt användning av licensen. Vid en viss tidpunkt tillgänglighet, mening, innehåll och juridiska effekterna av Creative Commons-licenser regleras av licenser och / eller Creative Commons Corporation och Ung Bild gör ingen relevant garanti. Du accepterar att du använder Creative Commons-licenser på egen risk. Ung Bild är inte på något sätt kopplad med Creative Commons Corporation.
I och med att du väljer en Creativ Commons-licens intygar du att din bild inte innehåller någon namntag, copyright-meddelande eller dylikt

Copyright

Om inget annat anges (t.ex. användaren innehåll) allt innehåll på Ung Bild webbplats skyddas av gällande upphovsrättslagar och du är inte tillåtet att använda den på ett sätt som bryter mot de gällande lagar. I synnerhet de skydd av immateriella rättigheter gäller, men är inte begränsat till Ung Bild logotyp webbplatsen layout (bilder, grafik, ljud etc.), användarnas innehåll databas och någon tredje part material.

Användarbegränsning

Ung Bild gör sitt yttersta för att leverera bästa möjliga service, dock tekniska och andra begränsningar får förbjuda den från att fungera på det sätt du kan förvänta sig. Ung Bild tillhandahålls "i befintligt skick", du använder Ung Bild på egen risk och Ung Bild inte kan därför hållas ansvarig för förlust av data eller eventuella skador som uppkommit genom oväntade Ung Bild beteende eller av tekniska krav och specifikationer som inte omfattas av Ung Bild. Ung Bild förbehåller sig rätten att avbryta eller dra in tjänsten när som helst och utan föregående meddelande.

Länkar

Ung Bild kan innehålla länkar till externa destinationer. Ung Bild inte utövar någon kontroll över innehållet, kvalitet eller säkerhet på externa länkar och kan inte hållas ansvarig för någon skada eller förlust i detta.

Behörighet och Effekt

Dessa villkor regleras och kompletteras med tysk och internationell rätt och skillnader, som ska lämnas in till behörig domstol i Berlin utan hänsyn till dess lagvalsregler. Om någon av ovanstående bestämmelser inte skall tillämpas på resten av dessa villkor förblir resten ändock i full kraft. Detta är den fullständiga och endast juridiskt bindande villkor för tjänster mellan Ung Bild och användaren.

Medlemskap i föreningen Unga Fotografer

Om du är under 26 år och svensk medborgare eller permanent boende i Sverige blir du genom att acceptera dessa villkor medlem i föreningen Unga Fotografer, en del av Ung Media Sverige. Utträde ur denna sker skriftligen till Unga Fotografers kansli.

Användaravtalet antaget i Berlin den 10 mars 2008 av föreningen Youthmedia

Översatt i Stockholm den 21 november 2008

 

Läs mer...

Vi har dessutom dessa sidor förberedda för dig

Related Pages

Vad vill du göra?